Μικρονησία αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +691

Δεν απαιτούνται κωδικοί πόλης. Όλα τα σημεία επτά ψηφία.


Μικρονησία κωδικοί κλήσης, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων