Ισημερινή Γουινέα αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +593

Επαρχία τον κωδικό περιοχής Παλιά Αριθμό Συνδρομητή Νέα Αριθμός Συνδρομητή
 Σταθερά Μπιόκο νησί Ήπειρο 9 XXXX ... 8 XXXX 09 XXXX ... 08 XXXX
 Κινητό GSM 3 ΧΧΧΧ ... 4 XXXX ... 5 XXXX ... 6 XXXX ... 7 XXXX 23 XXXX ... 24 XXXX ... 25 XXXX ... 26 XXXX ... 27 ΧΧΧΧ
 Στις 29 Νοεμβρίου 2003 και οι αριθμοί τηλεφώνου στην Ισημερινή Γουινέα μετατράπηκαν 5 έως 6 ψηφία Σταθερά τα πρόθεμα ένα «0» Κινητό αριθμοί πρόθεμα ένα «2.»

Ισημερινή Γουινέα Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων