Montserrat pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +664

Bahagi ng North American pagnunumero Plan - Code ng Bansa +1
 I-dial ang 1 + 664 + Local Numero
Montserrat internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod