Midway Island pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +1-808*

* Ang mga bansang ito ay bahagi ng Hilagang Amerika pagnunumero Plan (NANP) kahit na sila ay maaaring malayo tinanggal mula sa North Amerika (at Mexico ay hindi kasama). Ang country code para sa lahat ng mga bansa NANP ay 1; ang mga numero na sundin ay ginagamit bilang area code sa US at Canada at gumana katulad sa iba pang mga NANP lugar.

Midway Island internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod