Marshall Islands pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +692

City Codes
 Jaluit Atoll 525 - wireless
 Kili Island 545 - wireless
 Majuro Island Majuro Atoll 247 - fixed landline 528 - fixed landline 455 - mobile cellular 625 - mobile cellular
 Rongelap Atoll 545 - wireless
 Wotje Atoll 535 - wireless

Marshall Islands internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod