Benin pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +229

City Codes hindi kinakailangan.
  Impormasyon tungkol sa mga pag-dial plan ay maaaring matagpuan sa ang ITU site.
Benin internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod