Palau Telefonní předvolby

Kód země +680

Nejsou nutná žádná City kódy. Všechny body 7 číslice
Palau Telefonní předvolby, mezinárodní volání, telefonní hovory, vytáčení, oblastní kód, vytáčení pomocí telefonu, mezinárodní telefonní číselné kódy, kódy zemí volání, kód země, městské kódy