Panama Telefonní předvolby

Kód země +507

Nejsou nutná žádná City kódy. Všechny body 7 číslic.
 Mobilní telefon prefix: 6
Panama Telefonní předvolby, mezinárodní volání, telefonní hovory, vytáčení, oblastní kód, vytáčení pomocí telefonu, mezinárodní telefonní číselné kódy, kódy zemí volání, kód země, městské kódy