Portugalsko Telefonní předvolby

Kód země +351

(Včetně Azory a Madeira ostrovy)
 Město kódů není nutné. Všechny body devět číslic.
 Poznámka: Efektivní prosince 1999 Portugalsko změnila svůj režim vytáčení začlenit předchozí městské kódy do místních telefonních čísel.
 Navíc k předchozím kódy měst byly přidány následující číslice na začátku každého čísla pro různé typy služeb.
 Město Codes
 Pevné telefony a faxy 2
 Toll-free 8
 Přidaná hodnota / Internet 6
 Mobilní předpony
 Pevné telefony a faxy 93
 TMN 86
 Telecel 91

Portugalsko Telefonní předvolby, mezinárodní volání, telefonní hovory, vytáčení, oblastní kód, vytáčení pomocí telefonu, mezinárodní telefonní číselné kódy, kódy zemí volání, kód země, městské kódy