Макао повикващи номера

Код на държавата +853

Мобилни телефони (GSM 900/1800) 66 + 5 цифри ... 68 + 5 цифри


Макао повикващи номера, международни повикващи кодове, телефонни повиквания, набиране, регионален код, телефонно набиране, международни кодове за набиране, кодовете на извикващите страни, кода на страната, градските кодове