Butāna
Laika zonas

Timpu18:08 2022-07-04
Punākha18:08 2022-07-04
Tsirangs18:08 2022-07-04
Phuntholing18:08 2022-07-04Butāna precīzs laiks, laika joslas karte, vasaras laiks, vietējais laiks un datums