Taiwan Calling Codes

Country Code +886

Changhua4
Chiayi County5
Chunan37
Chunghsing-Hsintsun49
Chungli3
Fengyuan4
Hsiaying6
Hualien38
Kaohsiung7
Keelung2
Lotung39
Pingtung8
Taichung4
Tainan6
Taipei2
Taitung89
Taoyuan3


Taiwan Calling Codes, International Calling Codes, Phone Calls, Dialing, Area Code, Phone Dialing, International Dialing Codes, Calling Country Codes, Country Code, City Codes