Japan

Country Code +81

City Codes
Aomori
177

Chiba

43

Chita
562

Daito

720

Fuchu (Tokyo)
423
Fukushima
24

Ginowan

98

Gushikawa
98
Hiroshima
82
Ibakari
726
Imari
955

Kawasaki (Kanagawa)

44

Kobe

78

Kyoto

75

Nagasaki

958

Nagoya

52

Naha

98

Okinawa
98

Osaka

66

Sapporo

11

Sasebo

956

Seto
561

Tachikawa (Tokyo)

425

Tokyo

3

Urasoe
98

Yokohama

45

Yokosuka (Kanagawa)

468

PHS phones
070 + eight digit number

Cell Phones

090 + eight digit number
 
Calling Codes, International Calling Codes, Phone Calls, Dialing, Area Code, Phone Dialing, International Dialing Codes, Calling Country Codes, Country Code, City Codes