Holandsko čísla hovorov

Kód krajiny +599

Mesto kódy (vrátane Bonaire ... Curacao ... Saba ... St. Eustatius a St. Maarten)
 Bonaire Predchádzajúci kód 7 bol nahradený 717 ako súčasť plánu ktorý prevedie všetky čísla zo štyroch číslic do siedmich digits.Telbo Mobilné čísla začínajú 78; Cellular One čísla začínajúce 79.
 Curaao 9 a siedmich-miestne číslo. Mobilné telefónne čísla začínajú 6
 Saba 416 a štvormiestne číslo. Náveternej ostrovy Cellular 416 a štvormiestne číslo počnúc 5
 St. Eustatius 318 a štvormiestne číslo
 St. Maarten 54 a päťmiestne číslo. Mobilné telefóny 51 ... 56 ... 57 ... 59 ... 553 alebo 554 a štvormiestne číslo.
Holandsko čísla hovorov, Medzinárodné volacie kódy, Telefonické hovory, Vytáčanie, Predvoľba, Vytáčanie cez telefón, Medzinárodné číselné kódy, Kód krajiny, Kód krajiny, Mestské kódy