Nepal

Landskod +977

Stadskoder
Bharatput 56
Biratnagar 21

Bhaktapur

1

Bjojpur 29
Dhankuta 26

Dhangadi

91

Dolakha 49

Gorkha

64

Jhapa 23

Kathmandu

1

Nepalgunj

81

Phidim 24
Pokhara 41
Sarlahi 46
Riktnummer, International Riktnummer, telefonsamtal, uppringning, riktnummer, telefonnummer uppringning, internationella uppringningskoder, ringa landskoder, landskod, riktnummer