Polonia Prefixe Telefonice

Codul tarii +48

prefixele
 Bialystok 85
 Bydgoszcz 52
 Bytom 32
 Crakow (Cracovia) 12
 Gdansk 58
 Gdynia 58
 Gliwice 32
 Katowice 32
 Lodz 42
 Lublin 81
 Olsztyn 89
 Poznan 61
 Radom 48
 Szczecin (Stettin) 91
 Sopot 58
 Sosnowiec 32
 Torun 56
 Varșovia 22
 Wroclaw 71
 Zabrze 32
 Coduri mobile
 Centertel NMT450i analogice 90
 Era GSM 900/1800 602 ... 604 ... 606 ... 608 ... 600 ... 692
 Idea GSM 900/1800 501 ... 502 ... 503 ... 504 ... 505
 Plus GSM (Polkomtel) GSM 900/1800 601 ... 603 ... 605 ... 607 ... 609 ... 691


Polonia Prefixe Telefonice, Coduri internaționale de apel, apeluri telefonice, apelare, zonă, apelare, coduri de apelare internațională, coduri de țară pentru apeluri, cod de țară, coduri de oraș