Liechtenstein Prefixe Telefonice

Codul tarii +423

Toate punctele șapte cifre pentru voce și apeluri mobile. La șapte până la 12 cifre pentru alte servicii


Liechtenstein Prefixe Telefonice, Coduri internaționale de apel, apeluri telefonice, apelare, zonă, apelare, coduri de apelare internațională, coduri de țară pentru apeluri, cod de țară, coduri de oraș