Teritoriul palestinian Prefixe Telefonice

Codul tarii +970

Codurile de telefon
 Dial + 970 Număr local


Teritoriul palestinian Prefixe Telefonice, Coduri internaționale de apel, apeluri telefonice, apelare, zonă, apelare, coduri de apelare internațională, coduri de țară pentru apeluri, cod de țară, coduri de oraș