Samoa zvanu kodi

Valsts kods +784

City Kodi nav nepieciešama. Visi punkti 5 vai 6 cipari uz fiksēto līniju
 Mobilo pakalpojumu sniedzējs: Telecom Samoa (GSM 900) 7 cipari mobilajiem telefoniem.
Samoa Ziemeļamerika Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kods, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Valsts kodi, Pilsētas kodi