Kongo Republika zvanu kodi

Valsts kods +242

City kodi nav vajadzīgs | Viss norāda sešus ciparus | Tomēr tehniskā testēšana sākās 2003. gada augustā lai pārvērstu septiņiem cipariem
Kongo Republika Ziemeļamerika Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kods, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Valsts kodi, Pilsētas kodi