Makao zvanu kodi

Valsts kods +853

Mobilie telefoni (GSM 900/1800) 66 + 5 cipari ... 68 + 5 cipari
Makao Ziemeļamerika Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kods, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Zvanīšanas kodi, Valsts kodi, Pilsētas kodi