कुवांरी टापू कॉलिंग कोड

देश कोड +340

डायल 1 + 340 + स्थानीय संख्या


कुवांरी टापू कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड