सूडान कॉलिंग कोड

देश कोड +249

Atbara 21
 Elobeid 81
 Jedaraf 441
 कसाला 41
 खार्तूम 183
 कोस्टी 71
 Modurman 11
 पोर्ट सूडान 31
 Sennar 61
 Shetnzi 616
 Wadmedai 51


सूडान कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड