ग्रेनाडा कॉलिंग कोड

देश कोड +1

(उत्तर अमेरिकी नंबरिंग योजना)
 क्षेत्र कोड 473 डायल +1 + 473 + स्थानीय संख्या
 मोबाइल उपसर्ग
 Digicel ग्रेनेडा लिमिटेड 414 ... 415 ... 416 ... 417 ... 418 ... 419


ग्रेनाडा कॉलिंग कोड, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड, फोन कॉल, डायलिंग, क्षेत्र कोड, फोन डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड, कॉलिंग देश कोड, देश कोड, शहर कोड