מִצְרַיִם שיחות קודי

קוד מדינה +20

מפתחות העיר
 אלכסנדריה 3
 אסואן 97
 אסיוט 88
 Benha 13
 קהיר 2
 דאמאנהור 45
 Mahallah El (El Kubra) 40
 אל מנסורה 50
 הורגדה 65
 לוקסור 95
 פורט סעיד 66
 שבין-אל קורן 48
 Sohag 93
 Tanta 40
 קודים ניידים
  לחץ GSM (GSM 900) 010 + שבע ספרות
  MobiNil (GSM 900) 012 + שבע ספרות
  מספרים אחרים
  בירורים בטלפון ספרייה ביתיים 140
  בירורים בטלפון Directory בינלאומיים 120


מִצְרַיִם שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר