ארגנטינה שיחות קודי

קוד מדינה +54

העיר ופרבריה בואנוס איירס 11 + 4 + מקומי מספר
 העיר ופרבריה בואנוס איירס (טלפונים ניידים) 11 + 15 + 4 + מקומי מספר
 דרום ארגנטינה: מחוזות כולל ומדרום סן חואן סן לואיס
 בלה-פלמה ו בואנוס איירס 2 אזור חיוג + + 4 + מקומי מספר
 ארגנטינה צפון: מחוזות כולל ומצפון לה ריוחה קורדובה
 סנטה פה ו אנטרה ריוס 3 אזור חיוג + + 4 + מספר מקומי

ארגנטינה שיחות טלפון, חיוג, קידומת אזור, חיוג לטלפון, קודי חיוג בינלאומיים, חיוג קודי מדינה, קוד מדינה, קודי עיר