Bosna i Hercegovina Pozivni brojevi

Kod države +387

Pozivanje kodeksa
 Banja Luka 51
 Bijeljina 55
 Bosansko - Podrinjska Županija / Kanton 38
 Distrikt Brčko 49
 Doboj 53
 Foca / Srbinje 58
 Herceg - Bos Županija / Kanton 34
 Hercegovacko - neretvanska županija / Kanton 36
 Kanton Sarajevo 33
 Mrkonjić Grad 50
 Posavske Županija / Kanton 31
 Prijedor 52
 Samac 54
 Sarajevska Županija / Kanton 33
 Srednjo - Bos Županija / Kanton 30
 Srpsko Sarajevo 57
 Srbinje 58
 Trebinje 59
 Tuzlanska Županija / Kanton 35
 Unsko - sanska Županija / Kanton 37
 Zapadno - Hercegovaèkoj Županija / Kanton 39
 Zenicko - Dobojska Županija / Kanton 32
 Zvornik 56
 Mobiteli
 Eronet (GSM900) 63
 GSM BIH (GSM 900) 61
 Mobi a (GSM 900) 65

Bosna i Hercegovina Pozivni brojevi, medunarodni pozivni brojevi, nazovi telefonski broj, telefonski pozivi, biranje, pozivni broj, telefon biranje, medunarodni telefonski pozivi, pozivni brojevi zemalja, pozivni broj zemlje, pozvni broj za grad, predbroj