νησιά Φώκλαντ αριθμούς κλήσεων

 Κωδικός χώρας +500

κώδικες πόλη δεν απαιτείται. Όλα τα σημεία 5 ψηφία.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στρατιωτικό επεκτάσεις (4 ψηφία) θα πρέπει να πρόθεμα ένα 7 (παράδειγμα: 7XXXX)


νησιά Φώκλαντ Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων