Κονγκό, Δημοκρατία του αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +242

κώδικες πόλη δεν απαιτείται | Όλα τα σημεία έξι ψηφία | Ωστόσο τεχνικών δοκιμών ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003 για τη μετατροπή σε επτά ψηφία


Κονγκό, Δημοκρατία του Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων