Μπρουνέι αριθμούς κλήσεων

Κωδικός χώρας +673

Περιοχή Κωδικός τηλεφώνου
 Μπρουνέι / Muara
 Kg Ayer 220 ΧΧΧΧ
  221 XXXX
 Κεντρική 222 XXXX
  223 XXXX
  224 XXXX
  225 ΧΧΧΧ
 Subok 226 ΧΧΧΧ
 Madang 231 XXXX
  233 ΧΧΧΧ
  234 ΧΧΧΧ
 IBC 236 ΧΧΧΧ
 Pulaie 232 ΧΧΧΧ
  238 XXXX
 Berakas 239 ΧΧΧΧ
 Τουνγού (DST) 241 ΧΧΧΧ
 Gadong 242 ΧΧΧΧ
  243 XXXX
  244 XXXX
  245 ΧΧΧΧ
 Rimba 246 XXXX
 Katok 247 XXXX
 Jerudong 261 XXXX
 Junjungan 264 XXXX
 Mediwa 265 XXXX
 Sengkurong 266 XXXX
  267 XXXX
  269 XXXX
 Kg Μασίν 268 0XXX
  268 1xxx
 Limau Μάνης 268 3XXX
 Kupang 268 5ΧΧΧ
 Muara 277 XXXX
 Serdang 278 XXXX
 Salar 279 XXXX
 Κουάλα Belait
 Seria 322 ΧΧΧΧ
 Sg Liang 323 0XXX
 Λάμπης 323 3XXX
 Sg Ζύγιση 323 6xxx
  324 ΧΧΧΧ
 Mumong 333 XXXX
  334 ΧΧΧΧ
 Sg Teraban 336 4xxx
 Panaga (Μπρουνέι Shell) 337 ΧΧΧΧ
 Τουτόνγκ
 Τουτόνγκ 422 XXXX
  426 XXXX
 Kiudang 423 0XXX
 Penanjong 423 3XXX
 Lamunin 423 7XXX
 Sinaut 424 0XXX
 Tg Maya 424 2XXX
 Telisai 424 4xxx
 Bt Beruang 424 7XXX
 Temburong
 Bangar 522 XXXX
 Rataie 523 XXXX
 Labu 524 XXXX
 Sumbiling Baru 525 ΧΧΧΧ
 Lepong Μπαρού 526 XXXX
 Selapon 527 XXXX
 DST Com (GSM 900) 86Χ ΧΧΧΧ
  87x XXXX
  88X XXXX
 Τηλεειδοποίησης 85κδ XXXX

Μπρουνέι Κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί περιοχής, κωδικοί κλήσεων, κωδικοί χωρών, κωδικοί πόλεων