Turks at Caicos Islands pagtawag ng mga code

Code ng Bansa +649

I-dial ang 1 + 649 + Local Numero


Turks at Caicos Islands internasyonal na pagtawag, Internasyonal na mga code ng pagtawag, Mga tawag sa Telepono, Pag-dial, Kodigo ng Area, Pag-dial ng Telepono, Mga Kodigo sa Pag-dial ng Internasyonal, Pagtawag sa Kodigo ng Bansa, Kodigo ng Bansa, Mga Kodigo sa Lunsod