Ostrovy Korálového moře Telefonní předvolby

Kód země +682

Město kódů není nutné | Mobilní čísla začínající 55 následovaný třemi číslicemi


Ostrovy Korálového moře Telefonní předvolby, mezinárodní volání, telefonní hovory, vytáčení, oblastní kód, vytáčení pomocí telefonu, mezinárodní telefonní číselné kódy, kódy zemí volání, kód země, městské kódy