Marshallovy ostrovy

Volací kód země +692

Město kódy
Jaluit Atoll 525 - wireless
Kili Island 545 - wireless

Majuro Island, Majuro Atoll

247 - fixed landline
528 - fixed landline
455 - mobile cellular
625 - mobile cellular

Rongelap Atoll 545 - wireless
Wotje Atoll 535 - wireless
Volání kódy, volání do zahraničí kódy, telefonní hovory, vytáčení, kód oblasti, telefon s přímou volbou, mezinárodní provolbou kódy, Volací kódy zemí, kód země, město kódy