Lihtenšteina
Laika zonas

Vaduca11:51 2022-08-12Lihtenšteina precīzs laiks, laika joslas karte, vasaras laiks, vietējais laiks un datums