Kaboverde
Laika zonas

Pludmale08:28 2022-07-03
Mindelo08:28 2022-07-03
Santa Marija08:28 2022-07-03
Vīģes koka bedre08:28 2022-07-03Kaboverde precīzs laiks, laika joslas karte, vasaras laiks, vietējais laiks un datums