เซาตูเมและปรินซิปี
อากาศ, อุณหภูมิ
Sao Tome i Principe Vremenska prognoza, Satelitska karta vremena
Sao Tome i Principe Vremenska prognoza, Satelitska karta vremena
Sao Tome i Principe Vremenska prognoza, Temperatura, karta
Sao Tome i Principe Vremenska prognoza, Temperatura, karta