פלמירה אטול
תחזית מזג אוויר, טמפרטורה
פלמירה אטול מזג אוויר ענן מפה
פלמירה אטול מזג אוויר ענן מפה
פלמירה אטול מפת טמפרטורת מזג האוויר
פלמירה אטול מפת טמפרטורת מזג האוויר