Poprad สโลวะเกีย (SK) | พยากรณ์อากาศ
Updated: วันอังคาร 26 มีนาคม 2019 - 08:34
การปรับปรุงครั้งต่อไป: วันอังคาร 26 มีนาคม 2019 - 21:00

=>
=>

นี้
ตอนเช้า
วันอังคาร
ตอนบ่าย
วันอังคาร
ตอนเย็น
วันอังคาร
กลางคืน
วันพุธ
ตอนเช้า
วันพุธ
ตอนบ่าย
วันพุธ
ตอนเย็น
วันพุธ
กลางคืน
มีเมฆมาก มีเมฆบางส่วน หิมะอ่อน มีเมฆบางส่วน ชัดเจน ชัดเจน มีเมฆบางส่วน มีเมฆมาก
มีเมฆมาก มีเมฆบางส่วน หิมะอ่อน มีเมฆบางส่วน ชัดเจน ชัดเจน มีเมฆบางส่วน มีเมฆมาก
5° C
41° F
0° C
32° F
-1° C
30° F
-2° C
28° F
5° C
41° F
-1° C
30° F
-1° C
30° F
2° C
35° F
- - 0.7 mm - - - - -

NW-13 km/h

W-14 km/h

S-6 km/h

W-9 km/h

NW-6 km/h

W-5 km/h

W-14 km/h

W-11 km/h


พยากรณ์โดยประมาณ 6 ชั่วโมง

ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
13 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
43%1019 hPa
13 - 19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
14 km/h - W
ลมอ่อนโยน
64%1020 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01หิมะอ่อน หิมะอ่อน
-1° C
30° F
0.7 mm6 km/h - S
อากาศที่เบา
82%1022 hPa
01 - 07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-2° C
28° F
9 km/h - W
ลมเบา
66%1027 hPa
07 - 13ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
33%1027 hPa
13 - 19ชัดเจน ชัดเจน
-1° C
30° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
64%1029 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
14 km/h - W
ลมอ่อนโยน
73%1030 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
11 km/h - W
ลมเบา
83%1030 hPa
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
5 km/h - NW
อากาศที่เบา
63%1030 hPa
13 - 19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
1° C
33° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
83%1031 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
8 km/h - W
ลมเบา
92%1034 hPa
01 - 07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
1° C
33° F
8 km/h - W
ลมเบา
87%1034 hPa
07 - 13มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
8° C
46° F
1 km/h - NE
อากาศที่เบา
51%1030 hPa
13 - 19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
2° C
35° F
3 km/h - S
อากาศที่เบา
78%1029 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
10 km/h - W
ลมเบา
90%1028 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
4 km/h - SW
อากาศที่เบา
75%1028 hPa
07 - 13มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
12° C
53° F
3 km/h - N
อากาศที่เบา
48%1022 hPa
13 - 19ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
71%1021 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
88%1021 hPa
01 - 08มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
4 km/h - SW
อากาศที่เบา
82%1021 hPa
08 - 14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
13° C
55° F
5 km/h - NW
อากาศที่เบา
39%1017 hPa
14 - 20มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
6° C
42° F
7 km/h - NE
ลมเบา
69%1019 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
9 km/h - NE
ลมเบา
94%1022 hPa
02 - 08มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
1° C
33° F
9 km/h - NE
ลมเบา
71%1024 hPa
08 - 14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
41%1024 hPa
14 - 20ชัดเจน ชัดเจน
0° C
32° F
8 km/h - NE
ลมเบา
55%1025 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02ชัดเจน ชัดเจน
-4° C
24° F
6 km/h - NE
อากาศที่เบา
77%1026 hPa
02 - 08ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
5 km/h - NE
อากาศที่เบา
74%1024 hPa
08 - 14ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
7 km/h - E
ลมเบา
39%1019 hPa
14 - 20ชัดเจน ชัดเจน
-1° C
30° F
7 km/h - SE
ลมเบา
54%1017 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
2 km/h - N
อากาศที่เบา
65%1016 hPa
02 - 08มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
3 km/h - NE
อากาศที่เบา
55%1014 hPa
08 - 14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
12 km/h - E
ลมเบา
41%1009 hPa
14 - 20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
9 km/h - E
ลมเบา
64%1010 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
3 km/h - N
อากาศที่เบา
86%1011 hPa
02 - 08มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
3 km/h - NE
อากาศที่เบา
86%1012 hPa
08 - 14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
8 km/h - E
ลมเบา
77%1012 hPa
14 - 20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
5 km/h - E
อากาศที่เบา
83%1013 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
3 km/h - NE
อากาศที่เบา
94%1014 hPa

รายละเอียดพยากรณ์

ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
11-12ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
12 km/h - NW
ลมเบา
46%10%1020 hPa
12-13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
13 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
43%14%1019 hPa
13-14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
16 km/h - W
ลมอ่อนโยน
42%28%1019 hPa
14-15มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
17 km/h - W
ลมอ่อนโยน
44%25%1019 hPa
15-16มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
4° C
39° F
18 km/h - W
ลมอ่อนโยน
45%43%1019 hPa
16-17มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
17 km/h - W
ลมอ่อนโยน
47%88%1019 hPa
17-18มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
2° C
35° F
13 km/h - W
ลมอ่อนโยน
52%43%1019 hPa
18-19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
14 km/h - W
ลมอ่อนโยน
64%76%1020 hPa
19-20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
10 km/h - W
ลมเบา
72%87%1020 hPa
20-21หิมะแจ่มใสชัดเจน หิมะแจ่มใสชัดเจน
0° C
32° F
0.2 mm 9 km/h - SW
ลมเบา
76%78%1020 hPa
21-22มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
9 km/h - SW
ลมเบา
73%93%1021 hPa
22-23หิมะอ่อน หิมะอ่อน
0° C
32° F
0.2 mm 9 km/h - SW
ลมเบา
77%95%1021 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00หิมะแจ่มใสชัดเจน หิมะแจ่มใสชัดเจน
-1° C
30° F
0.1 mm 9 km/h - SW
ลมเบา
80%84%1021 hPa
00-01หิมะอ่อน หิมะอ่อน
-1° C
30° F
0.1 mm 6 km/h - S
อากาศที่เบา
82%87%1022 hPa
01-02หิมะแจ่มใสชัดเจน หิมะแจ่มใสชัดเจน
-1° C
30° F
0.2 mm 4 km/h - S
อากาศที่เบา
84%81%1023 hPa
02-03มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-2° C
28° F
0 km/h - SE
เงียบสงบ
88%77%1024 hPa
03-04มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
2 km/h - SW
อากาศที่เบา
88%59%1024 hPa
04-05มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-4° C
24° F
4 km/h - W
อากาศที่เบา
83%49%1025 hPa
05-06มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-4° C
24° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
78%22%1026 hPa
06-07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
9 km/h - W
ลมเบา
66%32%1027 hPa
07-08มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
9 km/h - W
ลมเบา
59%35%1027 hPa
08-09มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
8 km/h - NW
ลมเบา
49%28%1027 hPa
09-10ชัดเจน ชัดเจน
2° C
35° F
7 km/h - NW
ลมเบา
41%0%1027 hPa
10-11ชัดเจน ชัดเจน
3° C
37° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
36%0%1027 hPa
11-12ชัดเจน ชัดเจน
4° C
39° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
34%0%1027 hPa
12-13ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
33%0%1027 hPa
13-14ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
7 km/h - NW
ลมเบา
33%0%1027 hPa
14-15ชัดเจน ชัดเจน
4° C
39° F
8 km/h - NW
ลมเบา
34%0%1027 hPa
15-16ชัดเจน ชัดเจน
4° C
39° F
8 km/h - NW
ลมเบา
37%0%1027 hPa
16-17ชัดเจน ชัดเจน
3° C
37° F
7 km/h - NW
ลมเบา
45%0%1027 hPa
17-18ชัดเจน ชัดเจน
0° C
32° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
60%0%1028 hPa
18-19ชัดเจน ชัดเจน
-1° C
30° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
64%0%1029 hPa
19-20ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
7 km/h - W
ลมเบา
69%0%1030 hPa
20-21มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-3° C
26° F
11 km/h - W
ลมเบา
75%35%1030 hPa
21-22มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
11 km/h - W
ลมเบา
75%75%1030 hPa
22-23มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
12 km/h - W
ลมเบา
69%68%1030 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
13 km/h - W
ลมอ่อนโยน
70%76%1030 hPa
00-01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
14 km/h - W
ลมอ่อนโยน
73%87%1030 hPa
01-02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
14 km/h - W
ลมอ่อนโยน
77%97%1030 hPa
02-03มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
13 km/h - W
ลมอ่อนโยน
82%97%1030 hPa
03-04มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
13 km/h - W
ลมอ่อนโยน
85%98%1030 hPa
04-05หิมะอ่อน หิมะอ่อน
0° C
32° F
0.1 mm 12 km/h - W
ลมเบา
88%96%1030 hPa
05-06มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
1° C
33° F
12 km/h - W
ลมเบา
88%81%1030 hPa
06-07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
2° C
35° F
11 km/h - W
ลมเบา
83%75%1030 hPa
07-08มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
12 km/h - W
ลมเบา
80%78%1030 hPa
08-09มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
11 km/h - W
ลมเบา
74%93%1030 hPa
09-10มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
10 km/h - W
ลมเบา
72%99%1030 hPa
10-11มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
9 km/h - W
ลมเบา
71%98%1030 hPa
11-12ฝนตกปรอยๆ ฝนตกปรอยๆ
5° C
41° F
0.2 mm 6 km/h - NW
อากาศที่เบา
69%94%1030 hPa
12-13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
5 km/h - NW
อากาศที่เบา
63%94%1030 hPa
13-14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
5 km/h - N
อากาศที่เบา
58%96%1029 hPa
14-15มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
54%93%1029 hPa
15-16มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
7 km/h - N
ลมเบา
55%92%1029 hPa
16-17มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
5° C
41° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
62%76%1030 hPa
17-18มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
5 km/h - N
อากาศที่เบา
74%45%1030 hPa
18-19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
83%37%1031 hPa
19-20มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
4 km/h - W
อากาศที่เบา
87%41%1032 hPa
20-21มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
91%28%1032 hPa
21-22มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
91%37%1033 hPa
22-23มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
7 km/h - W
ลมเบา
90%53%1033 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
8 km/h - W
ลมเบา
91%57%1033 hPa
00-01มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
8 km/h - W
ลมเบา
92%71%1034 hPa
01-02มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
7 km/h - W
ลมเบา
92%78%1034 hPa
02-03มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
8 km/h - W
ลมเบา
92%90%1034 hPa
03-04มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
10 km/h - W
ลมเบา
93%85%1033 hPa
04-05มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
12 km/h - W
ลมเบา
96%91%1033 hPa
05-06มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
11 km/h - W
ลมเบา
94%93%1034 hPa
06-07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
1° C
33° F
8 km/h - W
ลมเบา
87%67%1034 hPa
Met.No - Yr.No logo Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Based on data from MET Norway.