Prešov สโลวะเกีย (SK) | พยากรณ์อากาศ
Updated: วันอังคาร 19 มีนาคม 2019 - 08:35
การปรับปรุงครั้งต่อไป: วันอังคาร 19 มีนาคม 2019 - 09:00

=>
=>

นี้
ตอนเช้า
วันอังคาร
ตอนบ่าย
วันอังคาร
ตอนเย็น
วันอังคาร
กลางคืน
วันพุธ
ตอนเช้า
วันพุธ
ตอนบ่าย
วันพุธ
ตอนเย็น
วันพุธ
กลางคืน
มีเมฆมาก มีเมฆมาก มีเมฆมาก ชัดเจน มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน มีเมฆมาก มีเมฆมาก
มีเมฆมาก มีเมฆมาก มีเมฆมาก ชัดเจน มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน มีเมฆมาก มีเมฆมาก
10° C
50° F
5° C
41° F
-1° C
30° F
0° C
32° F
8° C
46° F
2° C
35° F
-3° C
26° F
0° C
32° F
- - - - - - - -

N-13 km/h

N-8 km/h

N-7 km/h

NW-8 km/h

N-13 km/h

NE-6 km/h

NW-6 km/h

W-7 km/h


พยากรณ์โดยประมาณ 6 ชั่วโมง

ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
10° C
50° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
31%1023 hPa
13 - 19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
8 km/h - N
ลมเบา
51%1027 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
7 km/h - N
ลมเบา
78%1030 hPa
01 - 07ชัดเจน ชัดเจน
0° C
32° F
8 km/h - NW
ลมเบา
79%1032 hPa
07 - 13มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
8° C
46° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
37%1032 hPa
13 - 19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
2° C
35° F
6 km/h - NE
อากาศที่เบา
61%1034 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-3° C
26° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
82%1035 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
7 km/h - W
ลมเบา
68%1035 hPa
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
12° C
53° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
47%1032 hPa
13 - 19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
5° C
41° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
83%1032 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
92%1032 hPa
01 - 07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
5° C
41° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
82%1032 hPa
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
14° C
57° F
8 km/h - NW
ลมเบา
50%1030 hPa
13 - 19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
6 km/h - NE
อากาศที่เบา
77%1029 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
93%1028 hPa
01 - 07ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
5 km/h - SW
อากาศที่เบา
87%1027 hPa
07 - 13มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
17° C
62° F
13 km/h - SW
ลมอ่อนโยน
38%1023 hPa
13 - 19ชัดเจน ชัดเจน
10° C
50° F
7 km/h - SW
ลมเบา
64%1021 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
6° C
42° F
7 km/h - NW
ลมเบา
78%1023 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
14 km/h - N
ลมอ่อนโยน
76%1024 hPa
07 - 13ชัดเจน ชัดเจน
12° C
53° F
12 km/h - N
ลมเบา
35%1022 hPa
13 - 19ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
7 km/h - NE
ลมเบา
49%1021 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
5 km/h - N
อากาศที่เบา
72%1018 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
5 km/h - SW
อากาศที่เบา
58%1013 hPa
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
10° C
50° F
11 km/h - S
ลมเบา
58%1009 hPa
13 - 19ฝนบางส่วน ฝนบางส่วน
5° C
41° F
1.3 mm7 km/h - N
ลมเบา
94%1008 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
99%1008 hPa
01 - 07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
10 km/h - NE
ลมเบา
76%1008 hPa
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
55%1008 hPa
13 - 19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
8 km/h - N
ลมเบา
58%1009 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
12 km/h - N
ลมเบา
74%1011 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
19 km/h - N
ลมอ่อนโยน
80%1012 hPa
07 - 13ฝนบางส่วน ฝนบางส่วน
2° C
35° F
3.4 mm22 km/h - N
สายลมปานกลาง
92%1013 hPa
13 - 19ฝนบางส่วน ฝนบางส่วน
3° C
37° F
4 mm22 km/h - N
สายลมปานกลาง
94%1014 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01ฝน ฝน
3° C
37° F
5.2 mm22 km/h - N
สายลมปานกลาง
94%1013 hPa
01 - 07ฝนบางส่วน ฝนบางส่วน
2° C
35° F
4.9 mm14 km/h - N
ลมอ่อนโยน
99%1012 hPa
07 - 13ฝน ฝน
3° C
37° F
10.3 mm1 km/h - NE
อากาศที่เบา
93%1013 hPa
13 - 19ฝนตกปรอยๆ ฝนตกปรอยๆ
3° C
37° F
0.6 mm8 km/h - S
ลมเบา
93%1014 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01ชัดเจน ชัดเจน
-3° C
26° F
6 km/h - S
อากาศที่เบา
97%1013 hPa

รายละเอียดพยากรณ์

ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
08-09มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
11 km/h - N
ลมเบา
63%99%1023 hPa
09-10มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
53%100%1024 hPa
10-11มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
12 km/h - N
ลมเบา
43%99%1024 hPa
11-12มีเมฆมาก มีเมฆมาก
9° C
48° F
10 km/h - N
ลมเบา
33%98%1023 hPa
12-13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
10° C
50° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
31%100%1023 hPa
13-14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
9° C
48° F
15 km/h - N
ลมอ่อนโยน
35%100%1023 hPa
14-15มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
14 km/h - N
ลมอ่อนโยน
35%100%1024 hPa
15-16มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
15 km/h - N
ลมอ่อนโยน
40%100%1024 hPa
16-17มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
12 km/h - N
ลมเบา
41%100%1025 hPa
17-18มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
10 km/h - N
ลมเบา
46%99%1026 hPa
18-19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
8 km/h - N
ลมเบา
51%98%1027 hPa
19-20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
9 km/h - N
ลมเบา
52%96%1027 hPa
20-21มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
7 km/h - N
ลมเบา
58%28%1028 hPa
21-22ชัดเจน ชัดเจน
1° C
33° F
8 km/h - N
ลมเบา
64%1%1028 hPa
22-23ชัดเจน ชัดเจน
1° C
33° F
8 km/h - N
ลมเบา
69%0%1029 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00ชัดเจน ชัดเจน
-1° C
30° F
7 km/h - N
ลมเบา
75%0%1029 hPa
00-01ชัดเจน ชัดเจน
-1° C
30° F
7 km/h - N
ลมเบา
78%0%1030 hPa
01-02ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
7 km/h - N
ลมเบา
80%0%1030 hPa
02-03ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
82%0%1031 hPa
03-04ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
83%0%1031 hPa
04-05ชัดเจน ชัดเจน
-3° C
26° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
85%0%1031 hPa
05-06ชัดเจน ชัดเจน
-3° C
26° F
7 km/h - NW
ลมเบา
87%0%1032 hPa
06-07ชัดเจน ชัดเจน
0° C
32° F
8 km/h - NW
ลมเบา
79%0%1032 hPa
07-08ชัดเจน ชัดเจน
3° C
37° F
10 km/h - N
ลมเบา
68%0%1033 hPa
08-09มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
5° C
41° F
17 km/h - N
ลมอ่อนโยน
53%39%1033 hPa
09-10มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
6° C
42° F
15 km/h - N
ลมอ่อนโยน
46%73%1033 hPa
10-11มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
7° C
44° F
14 km/h - N
ลมอ่อนโยน
43%79%1033 hPa
11-12มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
39%93%1033 hPa
12-13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
37%93%1032 hPa
13-14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
37%98%1032 hPa
14-15มีเมฆมาก มีเมฆมาก
8° C
46° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
39%89%1032 hPa
15-16มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
40%92%1032 hPa
16-17มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
7° C
44° F
11 km/h - N
ลมเบา
42%56%1033 hPa
17-18มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
5° C
41° F
6 km/h - NE
อากาศที่เบา
51%47%1033 hPa
18-19ชัดเจน ชัดเจน
2° C
35° F
6 km/h - NE
อากาศที่เบา
61%0%1034 hPa
19-20ชัดเจน ชัดเจน
1° C
33° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
71%0%1034 hPa
20-21ชัดเจน ชัดเจน
0° C
32° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
76%0%1035 hPa
21-22ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
7 km/h - NW
ลมเบา
80%0%1035 hPa
22-23ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
7 km/h - NW
ลมเบา
81%0%1035 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
7 km/h - NW
ลมเบา
82%49%1035 hPa
00-01มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
82%45%1035 hPa
01-02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-3° C
26° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
83%15%1035 hPa
02-03ชัดเจน ชัดเจน
-3° C
26° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
84%0%1035 hPa
03-04ชัดเจน ชัดเจน
-3° C
26° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
85%0%1035 hPa
04-05มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-3° C
26° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
84%21%1035 hPa
05-06มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
81%87%1035 hPa
06-07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
7 km/h - W
ลมเบา
68%94%1035 hPa
07-08มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
4° C
39° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
53%96%1035 hPa
08-09มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
7° C
44° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
43%99%1034 hPa
09-10มีเมฆมาก มีเมฆมาก
9° C
48° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
39%99%1034 hPa
10-11มีเมฆมาก มีเมฆมาก
10° C
50° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
41%100%1033 hPa
11-12มีเมฆมาก มีเมฆมาก
11° C
51° F
5 km/h - NW
อากาศที่เบา
44%99%1033 hPa
12-13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
12° C
53° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
47%99%1032 hPa
13-14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
13° C
55° F
9 km/h - N
ลมเบา
47%99%1031 hPa
14-15มีเมฆมาก มีเมฆมาก
12° C
53° F
10 km/h - N
ลมเบา
47%96%1031 hPa
15-16มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
12° C
53° F
10 km/h - N
ลมเบา
49%82%1031 hPa
16-17มีเมฆมาก มีเมฆมาก
11° C
51° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
57%35%1031 hPa
17-18ชัดเจน ชัดเจน
7° C
44° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
70%11%1031 hPa
18-19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
83%14%1032 hPa
19-20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
89%21%1032 hPa
20-21มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
90%33%1032 hPa
21-22มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
91%35%1032 hPa
22-23มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
92%24%1032 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
92%23%1032 hPa
00-01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
92%31%1032 hPa
01-02มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
92%50%1032 hPa
02-03มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
92%60%1031 hPa
03-04มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
92%100%1031 hPa
04-05มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
6 km/h - W
อากาศที่เบา
86%100%1031 hPa
05-06มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
83%100%1031 hPa
06-07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
5° C
41° F
5 km/h - W
อากาศที่เบา
82%100%1032 hPa
Met.No - Yr.No logo Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Based on data from MET Norway.