Liptovský Mikuláš สโลวะเกีย (SK) | พยากรณ์อากาศ
Updated: วันอังคาร 26 มีนาคม 2019 - 08:34
การปรับปรุงครั้งต่อไป: วันอังคาร 26 มีนาคม 2019 - 21:00

=>
=>

นี้
ตอนเช้า
วันอังคาร
ตอนบ่าย
วันอังคาร
ตอนเย็น
วันอังคาร
กลางคืน
วันพุธ
ตอนเช้า
วันพุธ
ตอนบ่าย
วันพุธ
ตอนเย็น
วันพุธ
กลางคืน
มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน หิมะอ่อน มีเมฆบางส่วน มีเมฆมาก มีเมฆมาก มีเมฆมาก หิมะอ่อน
มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน หิมะอ่อน มีเมฆบางส่วน มีเมฆมาก มีเมฆมาก มีเมฆมาก หิมะอ่อน
3° C
37° F
-1° C
30° F
-2° C
28° F
-4° C
24° F
2° C
35° F
-2° C
28° F
-1° C
30° F
0° C
32° F
- - 0.9 mm - - - - 0.6 mm

NW-16 km/h

NW-15 km/h

NW-17 km/h

NW-8 km/h

NW-11 km/h

NW-5 km/h

W-3 km/h

W-4 km/h


พยากรณ์โดยประมาณ 6 ชั่วโมง

ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
07 - 13มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
16 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
56%1021 hPa
13 - 19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
15 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
77%1022 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01หิมะอ่อน หิมะอ่อน
-2° C
28° F
0.9 mm17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
92%1023 hPa
01 - 07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-4° C
24° F
8 km/h - NW
ลมเบา
79%1028 hPa
07 - 13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
11 km/h - NW
ลมเบา
47%1028 hPa
13 - 19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
5 km/h - NW
อากาศที่เบา
76%1030 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
3 km/h - W
อากาศที่เบา
78%1031 hPa
01 - 07หิมะอ่อน หิมะอ่อน
0° C
32° F
0.6 mm4 km/h - W
อากาศที่เบา
94%1031 hPa
07 - 13ฝนบางส่วน ฝนบางส่วน
3° C
37° F
1.2 mm8 km/h - NW
ลมเบา
76%1031 hPa
13 - 19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
93%1032 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
0 km/h - W
เงียบสงบ
101%1034 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
2 km/h - NW
อากาศที่เบา
99%1035 hPa
07 - 13มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
7° C
44° F
8 km/h - NW
ลมเบา
59%1031 hPa
13 - 19ชัดเจน ชัดเจน
0° C
32° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
88%1030 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
1 km/h - SW
อากาศที่เบา
85%1029 hPa
01 - 07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
2 km/h - S
อากาศที่เบา
79%1028 hPa
07 - 13มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
10° C
50° F
7 km/h - NW
ลมเบา
48%1023 hPa
13 - 19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
63%1021 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
19 - 01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
3 km/h - NW
อากาศที่เบา
75%1021 hPa
01 - 08มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
3 km/h - E
อากาศที่เบา
77%1021 hPa
08 - 14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
10° C
50° F
7 km/h - NW
ลมเบา
49%1018 hPa
14 - 20มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
6 km/h - N
อากาศที่เบา
92%1020 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
8 km/h - NW
ลมเบา
94%1023 hPa
02 - 08มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
8 km/h - N
ลมเบา
78%1025 hPa
08 - 14ชัดเจน ชัดเจน
3° C
37° F
13 km/h - N
ลมอ่อนโยน
45%1025 hPa
14 - 20ชัดเจน ชัดเจน
-3° C
26° F
7 km/h - N
ลมเบา
71%1025 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02ชัดเจน ชัดเจน
-6° C
21° F
5 km/h - SE
อากาศที่เบา
90%1026 hPa
02 - 08ชัดเจน ชัดเจน
-3° C
26° F
6 km/h - SE
อากาศที่เบา
74%1024 hPa
08 - 14ชัดเจน ชัดเจน
5° C
41° F
9 km/h - SE
ลมเบา
42%1018 hPa
14 - 20ชัดเจน ชัดเจน
-1° C
30° F
10 km/h - E
ลมเบา
60%1016 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-4° C
24° F
11 km/h - E
ลมเบา
73%1015 hPa
02 - 08มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
11 km/h - SE
ลมเบา
56%1012 hPa
08 - 14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
6° C
42° F
14 km/h - E
ลมอ่อนโยน
43%1008 hPa
14 - 20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
12 km/h - SE
ลมเบา
72%1009 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
14 km/h - SE
ลมอ่อนโยน
85%1010 hPa
02 - 08มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
11 km/h - E
ลมเบา
89%1011 hPa
08 - 14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
7° C
44° F
13 km/h - SE
ลมอ่อนโยน
75%1011 hPa
14 - 20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
9 km/h - E
ลมเบา
91%1012 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น ความดัน
20 - 02มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
10 km/h - E
ลมเบา
93%1013 hPa

รายละเอียดพยากรณ์

ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
11-12มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
2° C
35° F
14 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
58%82%1022 hPa
12-13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
16 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
56%91%1021 hPa
13-14มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
3° C
37° F
17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
56%71%1021 hPa
14-15มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
2° C
35° F
17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
55%59%1020 hPa
15-16มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
18 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
52%89%1020 hPa
16-17มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
2° C
35° F
17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
54%64%1020 hPa
17-18มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
68%73%1021 hPa
18-19มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
15 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
77%92%1022 hPa
19-20หิมะอ่อน หิมะอ่อน
-1° C
30° F
0.2 mm 17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
83%93%1022 hPa
20-21หิมะแจ่มใสชัดเจน หิมะแจ่มใสชัดเจน
-2° C
28° F
0.1 mm 17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
85%71%1022 hPa
21-22หิมะอ่อน หิมะอ่อน
-2° C
28° F
0.1 mm 17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
89%99%1022 hPa
22-23หิมะแจ่มใสชัดเจน หิมะแจ่มใสชัดเจน
-2° C
28° F
0.2 mm 19 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
91%85%1023 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
18 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
96%90%1023 hPa
00-01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
17 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
92%95%1023 hPa
01-02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
14 km/h - NW
ลมอ่อนโยน
87%98%1024 hPa
02-03มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-3° C
26° F
12 km/h - NW
ลมเบา
82%98%1025 hPa
03-04มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-4° C
24° F
9 km/h - NW
ลมเบา
87%96%1026 hPa
04-05มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-4° C
24° F
7 km/h - NW
ลมเบา
90%50%1026 hPa
05-06มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-5° C
23° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
93%37%1027 hPa
06-07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-4° C
24° F
8 km/h - NW
ลมเบา
79%52%1028 hPa
07-08มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
9 km/h - NW
ลมเบา
73%43%1029 hPa
08-09มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
10 km/h - NW
ลมเบา
65%25%1029 hPa
09-10ชัดเจน ชัดเจน
-1° C
30° F
11 km/h - NW
ลมเบา
58%6%1029 hPa
10-11ชัดเจน ชัดเจน
1° C
33° F
11 km/h - NW
ลมเบา
52%2%1029 hPa
11-12ชัดเจน ชัดเจน
2° C
35° F
12 km/h - NW
ลมเบา
49%0%1029 hPa
12-13ชัดเจน ชัดเจน
2° C
35° F
11 km/h - NW
ลมเบา
47%0%1028 hPa
13-14ชัดเจน ชัดเจน
3° C
37° F
12 km/h - NW
ลมเบา
47%0%1028 hPa
14-15ชัดเจน ชัดเจน
2° C
35° F
12 km/h - NW
ลมเบา
49%7%1028 hPa
15-16ชัดเจน ชัดเจน
2° C
35° F
12 km/h - NW
ลมเบา
50%10%1028 hPa
16-17มีเมฆมาก มีเมฆมาก
1° C
33° F
11 km/h - NW
ลมเบา
56%24%1029 hPa
17-18มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
9 km/h - NW
ลมเบา
68%39%1029 hPa
18-19ชัดเจน ชัดเจน
-2° C
28° F
5 km/h - NW
อากาศที่เบา
76%6%1030 hPa
19-20มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-4° C
24° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
82%93%1030 hPa
20-21มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-4° C
24° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
82%87%1030 hPa
21-22มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-3° C
26° F
4 km/h - W
อากาศที่เบา
80%78%1031 hPa
22-23มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-3° C
26° F
3 km/h - W
อากาศที่เบา
81%91%1031 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-2° C
28° F
3 km/h - W
อากาศที่เบา
79%99%1031 hPa
00-01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
3 km/h - W
อากาศที่เบา
78%99%1031 hPa
01-02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
3 km/h - W
อากาศที่เบา
83%100%1031 hPa
02-03มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
4 km/h - W
อากาศที่เบา
86%100%1031 hPa
03-04หิมะอ่อน หิมะอ่อน
-1° C
30° F
0.1 mm 4 km/h - W
อากาศที่เบา
90%100%1031 hPa
04-05หิมะอ่อน หิมะอ่อน
-1° C
30° F
0.2 mm 5 km/h - NW
อากาศที่เบา
92%100%1031 hPa
05-06มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
4 km/h - W
อากาศที่เบา
94%100%1031 hPa
06-07มีเมฆมาก มีเมฆมาก
0° C
32° F
4 km/h - W
อากาศที่เบา
94%100%1031 hPa
07-08หิมะ หิมะ
0° C
32° F
0.3 mm 6 km/h - W
อากาศที่เบา
94%100%1031 hPa
08-09หิมะฝน หิมะฝน
1° C
33° F
0.3 mm 6 km/h - W
อากาศที่เบา
91%100%1031 hPa
09-10ลูกเห็บ ลูกเห็บ
1° C
33° F
0.2 mm 8 km/h - W
ลมเบา
89%100%1031 hPa
10-11ฝนตกปรอยๆ ฝนตกปรอยๆ
2° C
35° F
0.1 mm 8 km/h - NW
ลมเบา
89%100%1032 hPa
11-12ฝนตกปรอยๆ ฝนตกปรอยๆ
3° C
37° F
0.2 mm 9 km/h - NW
ลมเบา
81%93%1031 hPa
12-13มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
8 km/h - NW
ลมเบา
76%98%1031 hPa
13-14มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
8 km/h - NW
ลมเบา
71%100%1031 hPa
14-15มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
7 km/h - NW
ลมเบา
70%99%1031 hPa
15-16มีเมฆมาก มีเมฆมาก
4° C
39° F
6 km/h - NW
อากาศที่เบา
72%99%1031 hPa
16-17มีเมฆมาก มีเมฆมาก
3° C
37° F
5 km/h - NW
อากาศที่เบา
80%97%1031 hPa
17-18มีเมฆมาก มีเมฆมาก
2° C
35° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
87%91%1031 hPa
18-19มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
1° C
33° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
93%85%1032 hPa
19-20มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
96%68%1033 hPa
20-21มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
3 km/h - NW
อากาศที่เบา
97%48%1033 hPa
21-22มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
99%71%1033 hPa
22-23มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
-1° C
30° F
4 km/h - NW
อากาศที่เบา
101%82%1034 hPa
ระยะเวลา พยากรณ์ อุณหภูมิ การเร่งรัด ลม ความชื้น เมฆ ความดัน
23-00มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
2 km/h - N
อากาศที่เบา
102%87%1034 hPa
00-01มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
0 km/h - W
เงียบสงบ
101%93%1034 hPa
01-02มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
1 km/h - S
อากาศที่เบา
99%91%1035 hPa
02-03มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
2 km/h - SE
อากาศที่เบา
99%94%1034 hPa
03-04มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
2 km/h - S
อากาศที่เบา
100%96%1034 hPa
04-05มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
2 km/h - S
อากาศที่เบา
100%97%1034 hPa
05-06มีเมฆมาก มีเมฆมาก
-1° C
30° F
0 km/h - SW
เงียบสงบ
101%97%1034 hPa
06-07มีเมฆบางส่วน มีเมฆบางส่วน
0° C
32° F
2 km/h - NW
อากาศที่เบา
99%83%1035 hPa
Met.No - Yr.No logo Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Based on data from MET Norway.