Live Search Tutorial

天气预报10天

(城市或地方)

  Iwame 巴布亚新几内亚 (PG) | 天气预报


  这个
  星期日
  早上
  星期日
  下午
  星期日
  晚间
  星期日
  星期一
  早上
  星期一
  下午
  星期一
  晚间
  局部阴天 局部阴天 有雨,清澈 有雨,清澈 多云的 有雨 有雨 有雨,清澈
  局部阴天 局部阴天 有雨,清澈 有雨,清澈 多云的 有雨 有雨 有雨,清澈
  23° C
  73° F
  28° C
  82° F
  26° C
  78° F
  23° C
  73° F
  23° C
  73° F
  27° C
  80° F
  27° C
  80° F
  23° C
  73° F
  0.4 mm 0.3 mm 3.3 mm 1.1 mm 0.1 mm 1.4 mm 4.9 mm 2 mm

  SW-4 km/h

  SW-6 km/h

  SW-7 km/h

  SW-4 km/h

  w ^-4 km/h

  w ^-8 km/h

  SW-6 km/h

  SW-4 km/h


  预测间隔6小时

  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  0.4 mm4 km/h - SW
  软风
  98%1009 hPa
  04 - 10局部阴天 局部阴天
  28° C
  82° F
  0.3 mm6 km/h - SW
  软风
  85%1011 hPa
  10 - 16有雨,清澈 有雨,清澈
  26° C
  78° F
  3.3 mm7 km/h - SW
  轻微的微风
  84%1008 hPa
  16 - 22有雨,清澈 有雨,清澈
  23° C
  73° F
  1.1 mm4 km/h - SW
  软风
  98%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  23° C
  73° F
  0.1 mm4 km/h - w ^
  软风
  99%1008 hPa
  04 - 10有雨 有雨
  27° C
  80° F
  1.4 mm8 km/h - w ^
  轻微的微风
  80%1011 hPa
  10 - 16有雨 有雨
  27° C
  80° F
  4.9 mm6 km/h - SW
  软风
  86%1007 hPa
  16 - 22有雨,清澈 有雨,清澈
  23° C
  73° F
  2 mm4 km/h - SW
  软风
  99%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  23° C
  73° F
  0.4 mm2 km/h - NW
  软风
  100%1007 hPa
  04 - 10多云的 多云的
  28° C
  82° F
  0.1 mm7 km/h - ñ
  轻微的微风
  80%1010 hPa
  10 - 16 雨
  26° C
  78° F
  11.8 mm3 km/h - ñ
  软风
  89%1007 hPa
  16 - 22有雨,清澈 有雨,清澈
  23° C
  73° F
  2.7 mm3 km/h - SW
  软风
  99%1010 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04局部阴天 局部阴天
  22° C
  71° F
  3 km/h - 小号
  软风
  99%1008 hPa
  04 - 10局部阴天 局部阴天
  28° C
  82° F
  4 km/h - NE
  软风
  80%1011 hPa
  10 - 16 雨
  26° C
  78° F
  21 mm1 km/h - Ë
  软风
  90%1007 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  24° C
  75° F
  1.9 mm4 km/h - 小号
  软风
  98%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  23° C
  73° F
  5 km/h - 小号
  软风
  100%1008 hPa
  04 - 10有雨 有雨
  28° C
  82° F
  1 mm3 km/h - w ^
  软风
  85%1011 hPa
  10 - 16 雨
  27° C
  80° F
  5.6 mm10 km/h - SW
  轻微的微风
  83%1007 hPa
  16 - 22细雨 细雨
  24° C
  75° F
  0.6 mm9 km/h - SW
  轻微的微风
  95%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04细雨 细雨
  23° C
  73° F
  0.6 mm9 km/h - SW
  轻微的微风
  97%1009 hPa
  04 - 10有雨 有雨
  25° C
  77° F
  1 mm8 km/h - SW
  轻微的微风
  90%1012 hPa
  10 - 16有雨 有雨
  25° C
  77° F
  3.9 mm9 km/h - SW
  轻微的微风
  89%1009 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  23° C
  73° F
  1.7 mm5 km/h - SW
  软风
  97%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04有雨 有雨
  23° C
  73° F
  4.7 mm6 km/h - 小号
  软风
  99%1009 hPa
  04 - 10有雨 有雨
  25° C
  77° F
  1.5 mm9 km/h - w ^
  轻微的微风
  90%1012 hPa
  10 - 16 雨
  25° C
  77° F
  5.3 mm10 km/h - w ^
  轻微的微风
  94%1009 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  23° C
  73° F
  3.3 mm7 km/h - w ^
  轻微的微风
  99%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  23° C
  73° F
  0.2 mm4 km/h - 小号
  软风
  100%1009 hPa
  04 - 10多云的 多云的
  27° C
  80° F
  0.2 mm10 km/h - w ^
  轻微的微风
  79%1011 hPa
  10 - 16多云的 多云的
  28° C
  82° F
  0.4 mm7 km/h - w ^
  轻微的微风
  72%1007 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  24° C
  75° F
  3.5 mm1 km/h - SE
  软风
  98%1012 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04有雨 有雨
  22° C
  71° F
  1 mm1 km/h - NW
  软风
  100%1008 hPa
  04 - 10多云的 多云的
  27° C
  80° F
  5 km/h - ñ
  软风
  77%1010 hPa
  10 - 16有雨 有雨
  26° C
  78° F
  2.4 mm4 km/h - w ^
  软风
  87%1007 hPa
  16 - 22 雨
  23° C
  73° F
  8.2 mm1 km/h - 小号
  软风
  99%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  23° C
  73° F
  0.2 mm3 km/h - NE
  软风
  98%1006 hPa

  预测细节

  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  02-03局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  5 km/h - SW
  软风
  98%79%1009 hPa
  03-04局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  4 km/h - SW
  软风
  98%68%1009 hPa
  04-05局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  0.1 mm 4 km/h - 小号
  软风
  98%62%1009 hPa
  05-06局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  0.1 mm 4 km/h - 小号
  软风
  98%75%1010 hPa
  06-07局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  6 km/h - SW
  软风
  94%85%1010 hPa
  07-08多云的 多云的
  25° C
  77° F
  0.1 mm 6 km/h - SW
  软风
  90%90%1011 hPa
  08-09多云的 多云的
  27° C
  80° F
  5 km/h - SW
  软风
  87%93%1011 hPa
  09-10毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  28° C
  82° F
  0.1 mm 6 km/h - SW
  软风
  85%82%1011 hPa
  10-11细雨 细雨
  28° C
  82° F
  0.2 mm 8 km/h - SW
  轻微的微风
  80%86%1010 hPa
  11-12有雨 有雨
  28° C
  82° F
  0.3 mm 7 km/h - w ^
  轻微的微风
  74%96%1010 hPa
  12-13雨,清澈 雨,清澈
  28° C
  82° F
  1.2 mm 6 km/h - SW
  软风
  79%76%1009 hPa
  13-14有雨,清澈 有雨,清澈
  28° C
  82° F
  0.4 mm 8 km/h - SW
  轻微的微风
  77%85%1008 hPa
  14-15有雨,清澈 有雨,清澈
  27° C
  80° F
  0.3 mm 6 km/h - SW
  软风
  80%67%1008 hPa
  15-16有雨,清澈 有雨,清澈
  26° C
  78° F
  0.9 mm 7 km/h - SW
  轻微的微风
  84%46%1008 hPa
  16-17毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  26° C
  78° F
  0.2 mm 5 km/h - SW
  软风
  90%68%1008 hPa
  17-18有雨,清澈 有雨,清澈
  25° C
  77° F
  0.5 mm 4 km/h - SW
  软风
  95%36%1009 hPa
  18-19轻微多云 轻微多云
  24° C
  75° F
  0.1 mm 4 km/h - SW
  软风
  97%29%1009 hPa
  19-20毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  24° C
  75° F
  0.2 mm 5 km/h - SW
  软风
  96%43%1010 hPa
  20-21局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  0.1 mm 4 km/h - SW
  软风
  97%53%1011 hPa
  21-22局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  4 km/h - SW
  软风
  98%73%1011 hPa
  22-23多云的 多云的
  23° C
  73° F
  5 km/h - SW
  软风
  99%96%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  23-00多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  5 km/h - SW
  软风
  99%97%1010 hPa
  00-01多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  6 km/h - SW
  软风
  99%99%1009 hPa
  01-02多云的 多云的
  23° C
  73° F
  6 km/h - SW
  软风
  98%92%1008 hPa
  02-03多云的 多云的
  23° C
  73° F
  5 km/h - SW
  软风
  99%96%1008 hPa
  03-04多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  4 km/h - w ^
  软风
  99%99%1008 hPa
  04-05多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  3 km/h - w ^
  软风
  100%99%1009 hPa
  05-06多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  3 km/h - w ^
  软风
  100%99%1009 hPa
  06-07多云的 多云的
  24° C
  75° F
  3 km/h - w ^
  软风
  96%96%1010 hPa
  07-08多云的 多云的
  25° C
  77° F
  2 km/h - w ^
  软风
  95%96%1010 hPa
  08-09多云的 多云的
  27° C
  80° F
  0.1 mm 3 km/h - NW
  软风
  91%99%1011 hPa
  09-10 雨
  27° C
  80° F
  1.2 mm 8 km/h - w ^
  轻微的微风
  80%98%1011 hPa
  10-11 雨
  26° C
  78° F
  2.7 mm 5 km/h - w ^
  软风
  91%97%1010 hPa
  11-12细雨 细雨
  28° C
  82° F
  0.2 mm 4 km/h - w ^
  软风
  87%96%1009 hPa
  12-13细雨 细雨
  29° C
  84° F
  0.2 mm 6 km/h - w ^
  软风
  81%96%1008 hPa
  13-14细雨 细雨
  29° C
  84° F
  0.1 mm 8 km/h - w ^
  轻微的微风
  78%98%1007 hPa
  14-15 雨
  27° C
  80° F
  1.1 mm 8 km/h - SW
  轻微的微风
  83%96%1007 hPa
  15-16有雨 有雨
  27° C
  80° F
  0.6 mm 6 km/h - SW
  软风
  86%97%1007 hPa
  16-17 雨
  26° C
  78° F
  1.3 mm 6 km/h - SW
  软风
  92%99%1007 hPa
  17-18有雨 有雨
  25° C
  77° F
  0.3 mm 4 km/h - SW
  软风
  95%96%1008 hPa
  18-19有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.3 mm 3 km/h - SW
  软风
  97%88%1009 hPa
  19-20局部阴天 局部阴天
  24° C
  75° F
  3 km/h - SW
  软风
  98%39%1010 hPa
  20-21多雾路段 多雾路段
  24° C
  75° F
  3 km/h - SW
  软风
  100%60%1010 hPa
  21-22多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  4 km/h - SW
  软风
  99%55%1011 hPa
  22-23细雨 细雨
  23° C
  73° F
  0.1 mm 5 km/h - SW
  软风
  100%88%1011 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  23-00细雨 细雨
  23° C
  73° F
  0.2 mm 5 km/h - SW
  软风
  99%90%1010 hPa
  00-01多云的 多云的
  23° C
  73° F
  0.1 mm 4 km/h - SW
  软风
  98%86%1009 hPa
  01-02局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  3 km/h - SW
  软风
  100%77%1008 hPa
  02-03多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  3 km/h - w ^
  软风
  100%91%1007 hPa
  03-04多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  2 km/h - NW
  软风
  100%96%1007 hPa
  04-05多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  1 km/h - SW
  软风
  100%93%1008 hPa
  05-06多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  3 km/h - NW
  软风
  100%100%1009 hPa
  06-07多雾路段 多雾路段
  23° C
  73° F
  1 km/h - NW
  软风
  97%85%1009 hPa
  07-08局部阴天 局部阴天
  25° C
  77° F
  2 km/h - ñ
  软风
  94%68%1010 hPa
  08-09局部阴天 局部阴天
  27° C
  80° F
  5 km/h - ñ
  软风
  84%85%1010 hPa
  09-10多云的 多云的
  28° C
  82° F
  7 km/h - ñ
  轻微的微风
  80%93%1010 hPa
  10-11有雨 有雨
  29° C
  84° F
  0.4 mm 8 km/h - ñ
  轻微的微风
  78%96%1009 hPa
  11-12有雨 有雨
  29° C
  84° F
  0.6 mm 3 km/h - ñ
  软风
  71%96%1008 hPa
  12-13细雨 细雨
  29° C
  84° F
  0.1 mm 4 km/h - Ë
  软风
  73%93%1008 hPa
  13-14 雨
  27° C
  80° F
  4.5 mm 5 km/h - NE
  软风
  80%95%1007 hPa
  14-15 雨
  26° C
  78° F
  5.7 mm 3 km/h - ñ
  软风
  90%94%1007 hPa
  15-16有雨 有雨
  26° C
  78° F
  0.3 mm 3 km/h - ñ
  软风
  89%96%1007 hPa
  Met.No - Yr.No logo Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Based on data from MET Norway.