Live Search Tutorial

天气预报10天

(城市或地方)

  Biman 巴布亚新几内亚 (PG) | 天气预报


  这个
  星期日
  早上
  星期日
  下午
  星期日
  晚间
  星期日
  星期一
  早上
  星期一
  下午
  星期一
  晚间
  局部阴天 局部阴天 有雨,清澈 有雨 局部阴天 多云的 有雨 局部阴天
  局部阴天 局部阴天 有雨,清澈 有雨 局部阴天 多云的 有雨 局部阴天
  18° C
  64° F
  23° C
  73° F
  21° C
  69° F
  19° C
  66° F
  18° C
  64° F
  23° C
  73° F
  21° C
  69° F
  19° C
  66° F
  - 0.2 mm 4.7 mm 1.7 mm - 0.1 mm 2.9 mm 0.3 mm

  SW-7 km/h

  SW-6 km/h

  小号-4 km/h

  SW-6 km/h

  SW-5 km/h

  SW-8 km/h

  SW-5 km/h

  SW-4 km/h


  预测间隔6小时

  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  7 km/h - SW
  轻微的微风
  95%1011 hPa
  04 - 10局部阴天 局部阴天
  23° C
  73° F
  0.2 mm6 km/h - SW
  软风
  72%1013 hPa
  10 - 16有雨,清澈 有雨,清澈
  21° C
  69° F
  4.7 mm4 km/h - 小号
  软风
  88%1011 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  19° C
  66° F
  1.7 mm6 km/h - SW
  软风
  98%1014 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  96%1011 hPa
  04 - 10多云的 多云的
  23° C
  73° F
  0.1 mm8 km/h - SW
  轻微的微风
  74%1013 hPa
  10 - 16有雨 有雨
  21° C
  69° F
  2.9 mm5 km/h - SW
  软风
  87%1009 hPa
  16 - 22局部阴天 局部阴天
  19° C
  66° F
  0.3 mm4 km/h - SW
  软风
  93%1013 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  2 km/h - SW
  软风
  93%1010 hPa
  04 - 10局部阴天 局部阴天
  22° C
  71° F
  0.4 mm6 km/h - ñ
  软风
  82%1013 hPa
  10 - 16 雨
  21° C
  69° F
  10.4 mm3 km/h - NE
  软风
  97%1009 hPa
  16 - 22 雨
  19° C
  66° F
  23.1 mm3 km/h - SW
  软风
  99%1013 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04有雨 有雨
  17° C
  62° F
  1.3 mm3 km/h - SW
  软风
  99%1010 hPa
  04 - 10毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  23° C
  73° F
  0.9 mm7 km/h - NE
  轻微的微风
  83%1013 hPa
  10 - 16 雨
  22° C
  71° F
  6.1 mm6 km/h - SW
  软风
  85%1010 hPa
  16 - 22多云的 多云的
  20° C
  68° F
  0.3 mm6 km/h - SW
  软风
  83%1013 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  18° C
  64° F
  11 km/h - SW
  轻微的微风
  90%1010 hPa
  04 - 10多云的 多云的
  24° C
  75° F
  3 km/h - w ^
  软风
  67%1013 hPa
  10 - 16有雨 有雨
  22° C
  71° F
  3.4 mm10 km/h - SW
  轻微的微风
  87%1010 hPa
  16 - 22多云的 多云的
  20° C
  68° F
  0.2 mm13 km/h - SW
  微风
  87%1014 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  19° C
  66° F
  0.2 mm13 km/h - SW
  微风
  89%1011 hPa
  04 - 10细雨 细雨
  22° C
  71° F
  0.7 mm10 km/h - SW
  轻微的微风
  79%1014 hPa
  10 - 16有雨 有雨
  21° C
  69° F
  1.8 mm10 km/h - SW
  轻微的微风
  85%1011 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  19° C
  66° F
  2.1 mm10 km/h - SW
  轻微的微风
  95%1015 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04有雨 有雨
  18° C
  64° F
  1.1 mm14 km/h - SW
  微风
  93%1011 hPa
  04 - 10细雨 细雨
  21° C
  69° F
  0.6 mm12 km/h - SW
  轻微的微风
  80%1014 hPa
  10 - 16多云的 多云的
  22° C
  71° F
  0.4 mm8 km/h - SW
  轻微的微风
  79%1011 hPa
  16 - 22多云的 多云的
  19° C
  66° F
  0.3 mm9 km/h - SW
  轻微的微风
  89%1014 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  18° C
  64° F
  6 km/h - SW
  软风
  85%1011 hPa
  04 - 10有雨 有雨
  22° C
  71° F
  1.5 mm5 km/h - ñ
  软风
  81%1014 hPa
  10 - 16 雨
  21° C
  69° F
  13.4 mm1 km/h - NW
  软风
  95%1011 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  18° C
  64° F
  1.2 mm1 km/h - SW
  软风
  97%1014 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04多云的 多云的
  18° C
  64° F
  0.3 mm1 km/h - NE
  软风
  100%1011 hPa
  04 - 10多云的 多云的
  23° C
  73° F
  8 km/h - NE
  轻微的微风
  79%1013 hPa
  10 - 16有雨 有雨
  21° C
  69° F
  4.6 mm3 km/h - ñ
  软风
  96%1009 hPa
  16 - 22有雨 有雨
  19° C
  66° F
  1.3 mm1 km/h - 小号
  软风
  100%1013 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  22 - 04细雨 细雨
  17° C
  62° F
  0.7 mm3 km/h - 小号
  软风
  99%1009 hPa

  预测细节

  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  03-04局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  7 km/h - SW
  轻微的微风
  95%76%1011 hPa
  04-05局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  95%83%1011 hPa
  05-06局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  94%84%1012 hPa
  06-07局部阴天 局部阴天
  20° C
  68° F
  6 km/h - SW
  软风
  91%89%1013 hPa
  07-08局部阴天 局部阴天
  21° C
  69° F
  5 km/h - SW
  软风
  85%88%1013 hPa
  08-09局部阴天 局部阴天
  22° C
  71° F
  6 km/h - SW
  软风
  79%68%1013 hPa
  09-10毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  23° C
  73° F
  0.2 mm 6 km/h - SW
  软风
  72%30%1013 hPa
  10-11有雨,清澈 有雨,清澈
  24° C
  75° F
  0.6 mm 5 km/h - SW
  软风
  71%49%1013 hPa
  11-12有雨,清澈 有雨,清澈
  24° C
  75° F
  0.4 mm 4 km/h - SW
  软风
  73%40%1012 hPa
  12-13有雨,清澈 有雨,清澈
  23° C
  73° F
  0.4 mm 3 km/h - SW
  软风
  75%78%1011 hPa
  13-14有雨,清澈 有雨,清澈
  23° C
  73° F
  0.7 mm 3 km/h - SW
  软风
  80%81%1011 hPa
  14-15有雨 有雨
  23° C
  73° F
  0.7 mm 2 km/h - SW
  软风
  81%90%1010 hPa
  15-16 雨
  21° C
  69° F
  1.9 mm 4 km/h - 小号
  软风
  88%94%1011 hPa
  16-17有雨 有雨
  20° C
  68° F
  0.7 mm 4 km/h - 小号
  软风
  94%86%1011 hPa
  17-18毛毛雨,清澈 毛毛雨,清澈
  20° C
  68° F
  0.2 mm 3 km/h - SW
  软风
  95%85%1012 hPa
  18-19有雨 有雨
  19° C
  66° F
  0.4 mm 4 km/h - SW
  软风
  98%89%1012 hPa
  19-20细雨 细雨
  19° C
  66° F
  0.2 mm 4 km/h - SW
  软风
  97%87%1013 hPa
  20-21多云的 多云的
  19° C
  66° F
  0.1 mm 2 km/h - SW
  软风
  98%87%1013 hPa
  21-22局部阴天 局部阴天
  19° C
  66° F
  6 km/h - SW
  软风
  98%84%1014 hPa
  22-23局部阴天 局部阴天
  19° C
  66° F
  6 km/h - SW
  软风
  97%80%1014 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  23-00局部阴天 局部阴天
  19° C
  66° F
  8 km/h - SW
  轻微的微风
  97%75%1013 hPa
  00-01多云的 多云的
  19° C
  66° F
  7 km/h - SW
  轻微的微风
  97%86%1012 hPa
  01-02多云的 多云的
  19° C
  66° F
  6 km/h - SW
  软风
  98%92%1011 hPa
  02-03多云的 多云的
  18° C
  64° F
  6 km/h - SW
  软风
  97%91%1010 hPa
  03-04多云的 多云的
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  96%87%1011 hPa
  04-05局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  95%92%1011 hPa
  05-06局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  6 km/h - SW
  软风
  95%94%1012 hPa
  06-07多云的 多云的
  19° C
  66° F
  8 km/h - SW
  轻微的微风
  96%94%1013 hPa
  07-08局部阴天 局部阴天
  21° C
  69° F
  5 km/h - SW
  软风
  89%94%1013 hPa
  08-09多云的 多云的
  22° C
  71° F
  7 km/h - SW
  轻微的微风
  80%96%1013 hPa
  09-10细雨 细雨
  23° C
  73° F
  0.1 mm 8 km/h - SW
  轻微的微风
  74%96%1013 hPa
  10-11有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.4 mm 6 km/h - SW
  软风
  72%97%1012 hPa
  11-12有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.4 mm 7 km/h - SW
  轻微的微风
  69%97%1011 hPa
  12-13有雨 有雨
  24° C
  75° F
  0.3 mm 6 km/h - SW
  软风
  71%96%1010 hPa
  13-14有雨 有雨
  23° C
  73° F
  0.3 mm 5 km/h - SW
  软风
  76%97%1010 hPa
  14-15有雨 有雨
  23° C
  73° F
  0.6 mm 4 km/h - SW
  软风
  80%98%1009 hPa
  15-16有雨 有雨
  21° C
  69° F
  0.9 mm 5 km/h - SW
  软风
  87%98%1009 hPa
  16-17细雨 细雨
  21° C
  69° F
  0.2 mm 3 km/h - SW
  软风
  90%96%1010 hPa
  17-18多云的 多云的
  21° C
  69° F
  0.1 mm 3 km/h - SW
  软风
  92%89%1010 hPa
  18-19多云的 多云的
  20° C
  68° F
  4 km/h - 小号
  软风
  97%89%1011 hPa
  19-20局部阴天 局部阴天
  20° C
  68° F
  3 km/h - 小号
  软风
  96%76%1012 hPa
  20-21局部阴天 局部阴天
  19° C
  66° F
  3 km/h - SW
  软风
  95%43%1013 hPa
  21-22局部阴天 局部阴天
  19° C
  66° F
  4 km/h - SW
  软风
  93%53%1013 hPa
  22-23局部阴天 局部阴天
  19° C
  66° F
  6 km/h - SW
  软风
  94%63%1013 hPa
  预测 温度 沉淀 湿度 压力
  23-00局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  8 km/h - SW
  轻微的微风
  95%78%1012 hPa
  00-01局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  96%49%1011 hPa
  01-02轻微多云 轻微多云
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  96%18%1010 hPa
  02-03局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  5 km/h - SW
  软风
  96%39%1010 hPa
  03-04局部阴天 局部阴天
  18° C
  64° F
  2 km/h - SW
  软风
  93%41%1010 hPa
  04-05轻微多云 轻微多云
  18° C
  64° F
  2 km/h - SW
  软风
  92%35%1011 hPa
  05-06轻微多云 轻微多云
  18° C
  64° F
  3 km/h - SW
  软风
  91%35%1011 hPa
  06-07局部阴天 局部阴天
  20° C
  68° F
  5 km/h - SW
  软风
  90%45%1012 hPa
  07-08局部阴天 局部阴天
  21° C
  69° F
  3 km/h - ñ
  软风
  84%45%1013 hPa
  08-09局部阴天 局部阴天
  22° C
  71° F
  6 km/h - ñ
  软风
  83%58%1013 hPa
  09-10有雨,清澈 有雨,清澈
  22° C
  71° F
  0.4 mm 6 km/h - ñ
  软风
  82%75%1013 hPa
  10-11有雨 有雨
  23° C
  73° F
  0.8 mm 8 km/h - ñ
  轻微的微风
  86%95%1013 hPa
  11-12 雨
  22° C
  71° F
  3.7 mm 6 km/h - ñ
  软风
  86%96%1012 hPa
  12-13 雨
  22° C
  71° F
  4.3 mm 3 km/h - ñ
  软风
  91%98%1011 hPa
  13-14有雨 有雨
  22° C
  71° F
  0.9 mm 2 km/h - ñ
  软风
  96%100%1010 hPa
  14-15有雨 有雨
  22° C
  71° F
  0.4 mm 2 km/h - NW
  软风
  97%99%1009 hPa
  15-16细雨 细雨
  21° C
  69° F
  0.2 mm 3 km/h - NE
  软风
  97%96%1009 hPa
  Met.No - Yr.No logo Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Based on data from MET Norway.