Australia/Tasmania

Australia Tourism Tasmania
GPO Box 399
Hobart Tasmania 7001 Telephone: +61 3 6230 8352
Fax: +61 3 6230 8353
Email: tasinfo@discovertasmania.com
Web site: http://www.discovertasmania.com/
Tourist boards and hotels search