נבאסה
חפש בתי מלון

Port-au-Prince, 56, Angle rue Chavannes et Capois
Mondesir Inn, 56, Angle rue Chavannes et Capois, הזמנת בתי מלון Port-au-Prince Mondesir Inn
Petionville, 8, entrée La Pépinière, Route de Frères
La Pépinière Hôtel, 8, entrée La Pépinière, Route de Frères, הזמנת בתי מלון Petionville La Pépinière Hôtel
Vaudreuil, 1A, Rue Belle-Vue, Pipo-Ville
Villa Prosper Guest House, 1A, Rue Belle-Vue, Pipo-Ville, הזמנת בתי מלון Vaudreuil Villa Prosper Guest House
Jacmel, Routes des Orangers
Les Orangers Eco Hotel, Routes des Orangers, הזמנת בתי מלון Jacmel Les Orangers Eco Hotel
Port-au-Prince, 27, Route de Clercine
La Maison Hotel, 27, Route de Clercine, הזמנת בתי מלון Port-au-Prince La Maison Hotel
Port-au-prince, Delmas 53 # 6
Ideal Villa Hotel, Delmas 53 # 6, הזמנת בתי מלון Port-au-prince Ideal Villa Hotel
Cap-Haitien, 9, Ruelle Casimir, Charrier
Metro Residences Hotel, 9, Ruelle Casimir, Charrier, הזמנת בתי מלון Cap-Haitien Metro Residences Hotel
Cap-Haitien, 24-25 Blvd Carenage
Beau Rivage Hotel, 24-25 Blvd Carenage, הזמנת בתי מלון Cap-Haitien Beau Rivage Hotel
Port-au-Prince, Angle rue 3 et Rue N
Prince Hotel, Angle rue 3 et Rue N, הזמנת בתי מלון Port-au-Prince Prince Hotel
Cap-Haitien, Rue 24 B
Hôtel du Roi Christophe, Rue 24 B, הזמנת בתי מלון Cap-Haitien Hôtel du Roi Christophe
Montrouis, KM 77 Rte. Nationale No.1
Moulin Sur Mer, KM 77 Rte. Nationale No.1, הזמנת בתי מלון Montrouis Moulin Sur Mer
Carries, Km 61, route Nationale #1
Kaliko Beach Club, Km 61, route Nationale #1, הזמנת בתי מלון Carries Kaliko Beach Club