מאורטנה
חפש בתי מלון

Nouakchott, Center Ville Pres De L'Hopital National
Royal Suites, Center Ville Pres De L'Hopital National, הזמנת בתי מלון Nouakchott Royal Suites
Nouakchott, Rue Ambassade du Senegal 
Hotel Atlantic, Rue Ambassade du Senegal , הזמנת בתי מלון Nouakchott Hotel Atlantic
Nouakchott, Cite Concorde 5
Hotel Ikrama - Hostel, Cite Concorde 5, הזמנת בתי מלון Nouakchott Hotel Ikrama - Hostel
Nouakchott, Quartier Tevragh Zeinah 668
Hotel Halima, Quartier Tevragh Zeinah 668, הזמנת בתי מלון Nouakchott Hotel Halima
Nouakchott, Rue de I'Ambassade du Senegal
Hotel Wissal, Rue de I'Ambassade du Senegal, הזמנת בתי מלון Nouakchott Hotel Wissal