Salamunovi Otoci
pretraživanje hotela

Honiara, Tanuli Ridge
Tanuli Royal Plains Motel, Tanuli Ridge, rezervacija hotela Honiara Tanuli Royal Plains Motel
Honiara, Mendana Avenue
Heritage Park Hotel, Mendana Avenue, rezervacija hotela Honiara Heritage Park Hotel
Honiara, Kukum Highway
Pacific Casino Hotel, Kukum Highway, rezervacija hotela Honiara Pacific Casino Hotel
Honiara, Panatina Rindge
Red Mansion Comfort Inn, Panatina Rindge, rezervacija hotela Honiara Red Mansion Comfort Inn