Amigo-hostel Taipei, TW
106 No.79, Aly. 50, Ln. 39, Tonghua St.
Amigo-hostel,  hotel reservations Taipei
Amigo-hostel
Taipei