Xiangmei Hotel Jingtian North Branch Shenzhen, CN
518000 No 21 Mingjin International BuildingHotel reservations