Deminka Palace Prague, CZ
12000 Skretova 1
Deminka Palace,  hotel reservations Prague
Deminka Palace
Prague