Kyoto Tokyu Hotel Kyoto, JP
600-8519 Gojo-sagaru, Horikawa-dori, Shimogyo-ku
Kyoto Tokyu Hotel,  hotel reservations Kyoto
Kyoto Tokyu Hotel
Kyoto